Personvern

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Teaterbanken samler inn og bruker personopplysninger

Teaterbanken er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Teaterbanken ønsker å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig. Herunder bruker Teaterbanken utelukkende krypterte forbindelser for overføring av informasjon.

Behandling av personopplysninger på våre nettsteder

Våre nettsteder omfatter vårt hoveddomene Teaterbanken.no, samt dets underdomener.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. For eksempel nyhetsbrev, kontakt via chat eller webskjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av websidene lagres på servere til vår leverandør.

Utlevering og formål med behandlingen av personopplysninger

Teaterbanken utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Rettslig Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedfører eller for å undersøke driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner. Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig, eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke gir disse personopplysningene).

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på events eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer eller via chat-tjeneste.

I tillegg bruker Teaterbanken Cookies som henter inn begrenset informasjon eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Informasjonskapsler for mer informasjon, og hvordan du kan begrenser dett

 

Opphavsrett, innhold og kryptering

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Teaterbanken med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver. Alle Teaterbankens nettsteder bruker kryptering (SSL).

“Do not track” innstillinger, Innsyn, retting og sletting av persondata

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider. For innsyn, retting og sletting av persondata ber vi deg ta kontakt til vår firmaadresse på marius(at)Teaterbanken.no. For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Cookies – informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Teaterbankens systemer for databehandling

WordPress

Teaterbanken offentlige websider er basert på WordPress. Disse skjemaene omfatter ofte personopplysninger som navn, e-post, selskapsinformasjon og telefonnummer. Alle skjemaer som brukes på nettsiden lagrer informasjon i WordPress, og innsamlet informasjon slettes så snart formålet for innsamlingen ikke lenger er gyldig.

Google Ads

Teaterbanken kan i perioder bruke Google Ads (tidligere Google adwords) til søkemotormarkedsføring. For å målrette og forbedre vår markedsføring gjennom Google Ads blir informasjon om følgende handlinger sendt til Google Ads

  • Gjennomført kontaktskjema på nettsiden
  • Trykk på lenker til epost og telefon på nettsiden
Google Analytics

Teaterbanken bruker Google Analytics til webstatistikk på våre offentlige nettsider. Google Analytics samler informasjon om besøk og bruksstatistikk på våre nettsider ved hjelp av et javascript. Google Analytics er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.

Teaterbanken har egen databehandleravtale med Google Analytics

Facebook Ads

Teaterbanken bruker Facebook sin sporingspiksel på sine nettsider. Denne brukes for å optimalisere levering av annonser og sporing av resultater fra denne annonseringskanalen. Facebook Piksel er konfigurert til å ikke samle personopplysninger, herunder å anonymisere IP-adresser.

Teaterbanken har egen databehandleravtale med Facebook Ads.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Teaterbanken har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Teaterbanken sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Teaterbanken ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 60 dager, med mindre andre spesielle grunner ligger til grunn.

Kontaktinformasjon

post@frilynt.no

Telefon +4733488090

Adresse: Uranienborgveien 4, 3217 SANDEFJORD