Epler i klase

Plastepler i klase/lenke. Ca 20 epler i hver klase.

Eplene er i faktisk størrelse og er bundet sammen av hampetau.

Antall klaser: 15

 

Søk etter: